Rok 2018 jest bardzo trudny pod względem warunków wegetacji, trudne warunki podczas jesiennych zasiewów i dotkliwa susza w czasie wiosny i lata spowodowały znaczny spadek wydajności zbóż. W wyniku suszy 126 gospodarstw z terenu naszej gminy złożyło wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą.

W tym  roku żniwa rolnicy rozpoczęli w  już czwartego lipca, jako pierwszy zbierany był jęczmień ozimy, a następnie rzepak i pszenica. Tegoroczne polony ze względu na suszę kształtują się w rzepaku na poziomie między 20 a 45 q, wydajność jęczmienia ozimego kształtuje się w granicach od 20 do 50 q z hektara, pszenica wydaje plon od 30 do 90 q z hektara.

Tego roku na terenie Gminy Pasłęk skup zbóż prowadzą dwa podmioty. Jest to Wipasz w Krośnie i Biofeed w Pasłęku przy ulicy Westerplatte.

Parametry tegorocznego ziarna pomimo obniżonych plonów są na bardzo dobrym poziomie jakościowym i spełniają wymagania podmitów skupujących.

Ceny pszenicy w skupach na terenie naszej gminy osiągają pozim 680 – 700 zł netto za tonę, za rzepak skupujący płacą około 1480 zł za tonę, za pszenżyto skupujący płacą od 680 do 700 zł netto za tonę.

 

 

Opracował: Henryk Żukowski