W związku z apelem Burmistrza Pasłęka z dnia 21 czerwca 2018 roku skierowanym do rolników w sprawie składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w przypadku ewentualnych strat powstałych w wyniku suszy, informujemy, że wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku do dnia 13 lipca 2018 r. (włącznie).

 

Druk wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta lub w pok. nr 20 i 17 Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

Druk wniosku oraz inne informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi umieszczone są również na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa interesanta: >>Co i gdzie załatwić>>Ochrona Środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo>> Rolnictwo.

 

Jednocześnie informuję, że do wniosku należy dołączyć aktualny wykaz upraw zgłoszonych do ARiMR (kopia wniosku o płatności bezpośrednie).