W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ELBLĄGU WS. NIEWŁAŚCIWEJ JAKOŚCI WODY Z UJĘCIA W PASŁĘKU ZAOPATRUJĄCEGO MIASTO PASŁĘK ORAZ OKOLICZNE MIEJSCOWOŚCI INFORMUJĘ, ŻE WODA Z WODOCIĄGU NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI A TYM SAMYM NIE MOŻE BYĆ UŻYWANA DO POJENIA ZWIERZĄT W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚ NIE MOŻE BYĆ STOSOWANA DO CELÓW HIGIENICZNYCH PRZY POZYSKIWANIU MLEKA SUROWEGO.