Burmistrz Pasłęka informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem nawalnego deszczu mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pasłęku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Wnioski należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia wystąpienia szkody, w gminie w której znajduje się siedziba gospodarstwa.

Jeżeli rolnik posiada grunty i uprawy, w których wystąpiły szkody także w innych województwach, wówczas składa również wniosek o oszacowanie szkód w gminie położonej w innym województwie.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz na stronie internetowej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

WNIOSEK DO POBRANIA: http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=158&lang=pl#rolnictwo

 

Do wniosku należy załączyć:

- kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie lub kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie z roku poprzedniego.