Przypominamy, iż Gmina Pasłęk przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy realizacji rządowego programu priorytetowego "Czyste powietrze".
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" należy składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, w pokoju nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 
Od połowy września do dnia dzisiejszego mieszkańcy gminy złożyli 11 wniosków do WFOŚiGW za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pasłęku, a 5 wnioskodawców otrzymało już decyzję o przyznaniu dotacji.
 
Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci mogą otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku, kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne. Wysokość dotacji uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 
Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl zakładka CZYSTE POWIETRZE.