Pasłęcki Samorząd nawiązał współpracę z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie w celu realizacji działań na rzecz ochrony powietrza, określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w szczególności z niskich źródeł emisji możliwa jest poprzez stosowanie ogrzewania przyjaznego środowisku, którym bez wątpienia jest ogrzewanie skroplonym gazem ziemnym. Jest to rozwiązanie wygodne, bezpieczne, a przede wszystkim skuteczne w walce ze smogiem.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. W 2020 roku PSG planuje budowę stacji regazyfikacji w Pasłęku przy ulicy Wojska Polskiego oraz budowę sieci gazowej.

Koncepcja gazyfikacji z wykorzystaniem technologii pregazyfikacji metodą LNG zakłada zaopatrzenie w paliwo gazowe przede wszystkim Osiedla Północ oraz Zarzecze, na których zanieczyszczenie powietrza jest znaczne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym.
 
Niska emisja to problem, który dotyczy całej wspólnoty samorządowej, a rozwiązać go można tylko poprzez wspólne działania na rzecz czystego powietrza. Władze miasta wykonały pierwszy krok podejmując współpracę z przedsiębiorcą, który stworzy możliwości podłączenia budynku do sieci gazowej. Kolejny krok należy do Państwa. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Polskiej Spółki Gazownictwa na stronie internetowej www.psgaz.pl oraz do kontaktu z jej przedstawicielami pod numerem tel. 89 538 31 16 lub 691 740 171.
 
Ponadto informuję, iż właściciele domów jednorodzinnych mają możliwość uzyskania dofinansowania na przyłącze do sieci gazowej z rządowego programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Wszelkich informacji dotyczących programu oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku udzieli pracownik ds. ochrony środowiska telefonicznie pod numerem 55 248 20 01 wew. 60 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, pokój nr 20. 
 
Osoby zainteresowane podłączeniem swojego domu czy zakładu do sieci gazowej powinny pobrać wniosek ze strony internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa: www.psgaz.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.
 
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:
 
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A
10-409 Olsztyn
 
Burmistrz Pasłęka
Wiesław Śniecikowski