19 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych m.in. dla dużych instalacji wiatrowych.
"Zdecydowana większość wsparcia przyznanego w wyniku rozstrzygniętych dotychczas aukcji, tj. ponad 16,6 mld złotych - trafi do instalacji nowych, czyli takich, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpi po dniu zamknięcia sesji aukcji. W aukcji AZ/6/2019 zakontraktowane zostało 16,2 mld zł, z czego 16,1 mld zł dla dużych instalacji wiatrowych (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW), co odpowiada powstaniu ponad 2.200 MW nowej mocy zainstalowanej elektrycznej w technologii wiatrowej…" - napisano w komunikacie.
Aukcję AZ/6/2019 wygrała również spółka Baltic Green Sp. z o.o., która na terenie gminy Pasłęk realizuje inwestycję obejmującą budowę 16 elektrowni wiatrowych pod nazwą „Farma wiatrowa Kąty” o łącznej mocy zainstalowanej 36,160 MW.
W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Ustawa o OZE), która weszła w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r. (Ustawa o zmianie ustawy o OZE), która nakłada obowiązek zrealizowania inwestycji oraz pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w terminie 33 miesięcy po wygraniu aukcji OZE. Inwestor planuje rozpoczęcie realizacji inwestycji w połowie 2020 r. a planowany termin zakończenia to przełom 2021/2022 r.