Od 2013 do 2019 roku na terenie gminy Pasłęk wydano 17 decyzji środowiskowych na budowę farm fotowoltaicznych o łacznej mocy ok. 27,1 MW planowanych do realizacji na obszarze o łącznej powierzchni ok. 65 ha. Są to niewielkie farmy o mocy od 1 do 3 MW. Projektowane elektrownie słoneczne wraz z towarzyszacą infrastrukturą maja być zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym: Marianka (3 farmy), Robity (3 farmy), Zielonka Pasłęcka (3 farmy), Łukszty (2 farmy), Sakówko (2 farmy) oraz po 1 farmie w obrębach ewidencyjnych Nowy Cieszyn, Rogajny, Stegny i Wikrowo. W trakcie procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa jednej dużej farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MW na powierzchni ok. 50 ha.
 
Fotowoltaika to sposób na produkcję prądu elektrycznego dzięki energii słonecznej. Zwykle zasadniczą część instalacji umiejscawia się na odpowiednio naświetlonych dachach, lub częściach działek, na które nie pada cień. Ogniwa fotowoltaiczne zbierają energię pochodzącą ze słońca i przekazują ją do falownika. Ten przerabia ów potencjał na prąd. Zwykle osoby prywatne decydują się na mikroinstalację, czyli taką instalację, której moc jest mniejsza lub równa 50 kW.
 
Farma fotowoltaiczna to już z kolei duża inwestycja, która generuje znacznie więcej mocy niż wyżej wspomniana mikroinstalacja. Zwykle zajmuje znaczną powierzchnię (przynajmniej 2 hektary) i budowana jest przy ziemi. Energia wyprodukowana w takiej farmie przeznaczona jest wyłącznie do przekazania jej sieci energetycznej i kierowania jej w dalszych etapach właśnie przez tę sieć do odbiorców. Oczywiście, na całym procesie, właściciel takiej elektrowni zarabia.
 
Należy pamietać, iż farmy fotowoltaicznej nie można założyć gdziekolwiek. Grunt pod inwestycję musi spełniać pewne warunki. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest jego położenie względem słońca i ukształtowanie terenu. Najlepiej jeśli potencjalna farma będzie umieszczona w stronę południa, niezacieniona żadnymi obiektami czy drzewami. Teren pod inwestycję powinien być płaski i oddalony co najmniej o 200 metrów od linii energetycznych średniego napięcia. Istotna jest również klasa gruntu - musi to być klasa IV lub gorsza. Dobrym rozwiązaniem będzie zatem wykorzystanie nieużytków rolnych.