We wtorek 26 listopada 2019 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pasłęka w sprawie gazyfikacji miasta, w trakcie którego reprezentanci Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Olsztynie przedstawili koncepcję zaopatrzenia miasta w paliwo gazowe w technologii LNG (skroplony gaz ziemny).
 
Skroplony gaz ziemny jest alternatywą do mieszkańców i przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie budynków przy użyciu gazu jest doskonałym rozwiązaniem w walce z niska emisją i z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście. 
 
Spółka zwróciła się już z wnioskiem o wydzierżawienie terenu stanowiącego własność Miasta i Gminy Pasłęk przy ul. Wojska Polskiego pod budowę stacji regazyfikacji, z której gaz będzie dostarczany do klientów.
 
Osoby zainteresowane podłączeniem swojego domu czy zakładu do sieci gazowej mogą już dziś składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, tel. 89 538 31 16, faks 89 538 30 01, kom. 691 740 171.
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa: www.psgaz.pl, a od grudnia również w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.
 
Poniżej koncepcja gazyfikacji miasta: