W dniu 30 kwietnia zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Pasłęk.

W budżecie Gminy Pasłęk zabezpieczono na ten cel kwotę 100 000,00 zł. Dotację można było otrzymać zarówno na podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej jak i na wymianę starego niskosprawnego kotła na kocioł ekologiczny 5 klasy na pellet.

Od momentu ogłoszenia naboru wniosków tj. od dnia 8 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. łącznie wpłynęło 37 wniosków. Do podpisania umów przystąpiło 32 Beneficjentów. Przyznano 31 dotacji celowych na wymianę pieców oraz 1 dotację na podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.  

Program gminny spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i gminy Pasłęk. Podczas podpisywania umów Dotowani zgodnie twierdzili, że zaproponowana przez Burmistrza Pasłęka dotacja była impulsem do podjęcia decyzji o wymianie dotychczasowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły czy też podłaczenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.

Do końca września z terenu miasta i gminy Pasłęk zniknie 36 pieców tzw. "kopciuchów", w tym również piece kaflowe, co z pewnością przyczyni się do redukcji niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza.