Niska emisja i smog to hasła, które do niedawna kojarzone były wyłącznie z terenem południowej Polski. Niestety niska emisja to problem który dotyka również mieszkańców Pasłęka.
Największy wpływ na jakość powietrza ma sposób ogrzewania domów i stosowanie nieekologicznych materiałów opałowych. Zanieczyszczone powietrze w mieście to problem, który dotyka nas wszystkich dlatego też wspólnie musimy działać na rzecz jego poprawy. 


Od zeszłego roku z inicjatywy Władz Pasłęka prowadzone są rozmowy ze Spółką VEOLIA Północ na temat rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie  miasta oraz nowych inwestycji jak np. budowa sieci ciepłowniczej na Osiedle Północ w Pasłęku, na którym zlokalizowanych jest 312 domów jednorodzinnych.


W budżecie Gminy Pasłęk na rok 2018 zabezpieczono kwotę 100 tysięcy złotych na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci ciepłowniczej i likwidacją dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Dla porównania miasto Olsztyn, które liczy ok. 174 tys. mieszkańców w poprzednim roku przeznaczyło na dotacje związane z wymianą pieców kwotę 167 tysięcy złotych.


Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej rozpoczął się 31.01.2018 r. i potrwa do 30.09.2018 r. Możliwość otrzymania dotacji z budżetu gminy spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Pasłęka, a chęć podłączenia się do sieci ciepłowniczej zadeklarowali m. in. mieszkańcy ulicy Dworcowej, Drzymały czy Kościuszki.


Jeszcze w tym roku do sieci podłączonych zostanie 21 budynków przy ulicach: Dąbrowskiego, Bolesława Chrobrego, Aptecznej, Pl. Św. Wojciecha, Drzymały i Piłsudskiego, o łącznej powierzchni ok. 6 000 m², czego efektem będzie trwała likwidacja 220 pieców opalanych paliwem stałym.


W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Burmistrz Pasłęka podjął decyzję aby na przyszły rok w budżecie gminy zabezpieczyć jeszcze więcej środków finansowych na działania proekologiczne. Będzie to kwota 300 tysięcy złotych. Gmina w dalszym ciągu będzie dotowała inwestycje związane z podłączeniem do sieci ciepłowniczej, ponadto w 2019 roku mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk będą mieli możliwość otrzymania dotacji na wymianę pieca na ekologiczny klasy 5.


Kolejnym działaniem władz miasta w walce z niską emisja jest edukacja ekologiczna mieszkańców  miasta i gminy. W maju br. Burmistrz Pasłęka wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz firmą VEOLIA organizuje Festyn Ekologiczny, którego tematem będzie m. in. ochrona powietrza oraz przeciwdziałanie niskiej emisji. Należy również dodać, iż w walce ze smogiem i niską emisją czynnie działa Straż Miejska, która kontroluje właścicieli nieruchomości pod kątem spalania odpadów w piecach.