Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje:
 
Zabudowa miejska stanowi siedlisko rozrodu i bytowania wielu gatunków chronionych zwierząt. Niektóre ptaki, jak jerzyk lub wróbel domowy są ściśle związane z budynkami. Stabilność ich populacji uzależniona jest od dostępności miejsc do rozrodu w warunkach miejskich. Innne gatunki jak np. nietoperze, sowy lub sokoły mogą wykorzystywać zabudowę miejską okazjonalnie.

W Polsce wszystkie gatunki nietoperzy oraz większość gatunków ptaków podlega ochronie prawnej na podstawie §1 pkt 1 lit. a oraz lit. b oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). W związku z tym, w stosunku do tych gatunków obowiązuje szereg zakazów m. in. umyślnego zabijania, umyślnego niszczenia lęgów, niszczenia gniazd, uniemożliwiania dostępu do schronień, niszczenia siedlisk i ostoi, będących miejscem ich rozrodu itp. Zakazy te mogą być naruszane w trakcie prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych, w tym termomodernizacji budynków. Zarządcy i właściciele często nie mają świadomości, że wykonując ww. czynności mogą łamać przepisy ochrony przyrody.
 
Mając na uwadze dbałość o przyrodę, w tym ochronę populacji ptaków i nietoperzy bytujących w miastach oraz właściwe stosowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie we współpracy z Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przeprowadzi szkolenie poświęcone tematyce przeprowadzania remontów i termomodernizacji budynków zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody.
 
Planowany termin seminarium: 15 lutego 2018 r.
 
Zainteresowane podmioty – Przedstawiciele zarządów budynków komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych powinni zgłosić chęć udziału w seminarium, z podaniem liczby osób, w terminie do 5 lutego 2018 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości "szkolenie termomodernizacja a ochrona przyrody".
 
W razie dodatkowych pytań kontakt pod numerem telefonu: (089) 537 21 18.