Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że w związku z aktualizacją wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, wynikającą z konieczności ich dostosowania do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), nowe wnioski dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakładce Jak załatwić sprawę? - Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk, żubr oraz ryś) pod adresem http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-obiete-ochrona-gatunkowa.
 
Wnioski można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.