Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w ogłoszonych przez Burmistrza Pasłęka konkursach pn. „AKTYWNA, PIĘKNA I CZYSTA WIEŚ” oraz „NAJŁADNIEJSZA POSESJA”. Zgłoszenia udziału w konkursach są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Termin zgłoszeń: do 30 maja 2017 r.


Celem organizowanych konkursów jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Miasta i Gminy Pasłęk. Konkursy mają na celu kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za miejsca zamieszkania i wizerunek lokalnego środowiska.


Szczegółowe informacje na temat warunków udziału oraz wysokości nagród przewidzianych do zdobycia dostępne są w regulaminach poniżej.
 
Regulaminy konkursów wraz z kartami zgłoszeniowymi: