W dniu 30 maja 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Pasłęk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwan...

W sobotę 28 maja w Parku Ekologicznym w Pasłęku odbył się Festyn Ekologiczny pn. „IV Pasłęcki Dzień Recyklingu” zorganizowany przez Urząd Miejski w Pasłęku i Zakład Utylizacji ...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż odbiór odpadów z miejscowości wiejskich, który zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przypada w czw...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 2 czerwca 2016 r. (czwartek) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych firma Koma przeprowadzi zbiórkę odpadów budowlanyc...

Dnia 13 maja uczniowie klasy II E Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku uczestniczyli w wycieczce do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, zorganizowanej przez Urząd Miejski w Pasłęku i ZUO...