Informujemy, iż w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców miasta i gminy Pasłęk, Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Robitach będzie do...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż od miesiąca kwietnia obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram odbioru odpadów będzie obowiązywał prze...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych od 1 kwietnia wznowiony zostaje odbiór odpadów biodegradowalnych...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 1 oraz 8 kwietnia 2017 r. (sobota) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku przeprowadzi na terenie miasta zbiórkę wiel...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 1 kwietnia 2017 r. (sobota) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku przeprowadzi na terenie miasta zbiórkę wielkogabar...