Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 21.04.2016 r. (czwartek) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych Firma Koma przeprowadzi zbiórkę odpadów budowlanych i ...

Informujemy, iż w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców miasta i gminy Pasłęk, Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Robitach będzie dodatkowo czynna raz w...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że w czwartek 14.04.2016 r. na terenie Gminy Pasłęk (miejscowości wiejskie), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, firma KOMA przep...

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych od 1 kwietnia wznowiony zostaje odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu miasta. Pojemniki zo...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, firma KOMA przeprowadzi na terenie miasta zbiórkę wielk...