Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych od 1 kwietnia wznowiony zostaje odbiór odpadów biodegradowalnych...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 1 oraz 8 kwietnia 2017 r. (sobota) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku przeprowadzi na terenie miasta zbiórkę wiel...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 1 kwietnia 2017 r. (sobota) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku przeprowadzi na terenie miasta zbiórkę wielkogabar...

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Miejski w Pasłęku już dziś zaprasza do wzięcia udziału w Festynie Ekologicznym pn. „V Pasłęcki Dzień Recyklingu”, który odbędzie się 13 maja...

Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach zaplanowanego na rok 2017 zadania pn. „Usuwanie wy...