Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk   Urząd Miejski w Pasłęku przypomina o obowiązku segregowania odpadów komunalnych i pozbywania się ich zgodnie z harmonogramem odbioru odpad&oacu...

Burmistrz Pasłęka informuje, że dokonano rozliczenia zakończonego w dniu 30.09.2016 r. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”, zre...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż odbiór odpadów, który zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przypada w piątek 11 listopada 2016 r. ...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż odbiór odpadów, który zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przypada we wtorek 1 listopada 2016 r. (...

Informujemy, iż od 1 października do 31 października 2016 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pasłęk będzie ...