Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż opłaty za korzystanie ze środowiska wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat...

Urząd Miejski informuje, iż w tym roku został zakupiony kolejny kontener 16 m3 przeznaczony do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych takich jak: gruz betonowy, gruz ceglany...

Urząd Miejski informuje, iż w związku ze Świętem Bożego Ciała i wolnym dnia 31 maja 2018 r. (czwartek) odbiór odpadów, który zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 1 czerwca 2018 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. przeprowadzi zbi&...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 25.05.2018 r. (piątek) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku przeprowadzi na terenie Gminy Pasłęk (miejscowości wiejskie) zbi&...