Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2013 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 14:00 na Placu 1000-lecia w Pasłęku Urząd Miejski w Pasłęku wraz z Zakładem Utylizacji Odpadów w Elblągu i Zakładem G...

APEL BURMISTRZA PASŁĘKAdotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi     Szanowni Mieszkańcy    W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 wrześ...

Najważniejsze informacje dla mieszkańców miasta i gminy Pasłęk dotyczące nowych zasad odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania i odpłatności za te usługi: ZAMIAST UMOWY – DEKL...

  Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Informujemy, że od 1 lipca 2013 r. wyselekcjonowane odpady komunalne takie jak: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z m...

Na dzień 21 grudnia 2012 r. została zaplanowana sesja Rady Miejskiej w Pasłęku, na której m. in. zostaną podjęte decyzje związane z nowym systemem gospodarowania odpadami w naszej gminie. W B...