W związku z trwającymi od sierpnia 2011 r. pracami związanymi z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r., oraz koniecznością podjęcia przez...

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności ...