SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY PASŁĘK  Powstał punkt odbioru poremontowych odpadów komunalnych w Robitach Czytaj więcej... ...

Od 1 lipca 2013 roku MPO w imieniu gminy Pasłęk odbiera odpady komunalne także z nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne. Nie wszystkie odpady wytwarzane na ...

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk!   Nowy system gospodarki odpadami umożliwia właścicielom nieruchomości pozbycie się wielkogabarytowych odpadów komunalnych (meble, wyposażenie ...

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwały nr VII/64/13 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/30/13 Rady Miejskiej w Pasłęku ...

Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu miasta i gminy Pasłęk, opracowane i przedstawione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania S...