W związku z trwającymi od sierpnia 2011 r. pracami związanymi z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r., oraz koniecznością podjęcia przez...

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr2.12.2014 Oświadczenie do wniosku Wniosek o wpis do rejestru Wniosek o wykreś...