Przypominamy, że w dniach 4-5 czerwca 2014 r. odbędzie się odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych w miejscowościach wiejskich.W dniu 04 czerwca 2014 r. w miejscowościach wiejskich na...

W sobotę 31 maja 2014 r. na pl. św. Wojciecha w Pasłęku odbył się zorganizowany przez Urząd Miejski w Pasłęku i Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu Festyn Ekologiczny pn. „II...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że w dniu 06 czerwca 2014 r. na terenie miasta, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Elbl...

W dniach 4-5 czerwca 2014 r. odbędzie się odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych w miejscowościach wiejskich. Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że w dniu 04 czerwca 2014 r. w miejsc...

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PASŁĘK DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCHUrząd Miejski w Pasłęku informuje, że w dniu 06 czerwca 2014 r. na terenie miasta, zgodnie z ha...