Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Informujemy, że od 1 lipca 2013 r. wyselekcjonowane odpady komunalne takie jak: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z m...

Na dzień 21 grudnia 2012 r. została zaplanowana sesja Rady Miejskiej w Pasłęku, na której m. in. zostaną podjęte decyzje związane z nowym systemem gospodarowania odpadami w naszej gminie. W B...

W związku z trwającymi od sierpnia 2011 r. pracami związanymi z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r., oraz koniecznością podjęcia przez...

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr2.12.2014 Oświadczenie do wniosku Wniosek o wpis do rejestru Wniosek o wykreś...