Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w związku z wolnym przypadającym 1 i 6 stycznia 2020 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych ulega zmianie. Odbiory odpadów będą przesunięte w następujący sposób:

  • odbiór przypadający w dniach 1 – 3 stycznia 2020 r. zostanie przesunięty o jeden dzień i odbędzie się w dniach 2 – 4 stycznia 2020 r.

  • odbiór przypadający w dniach 6 – 10 stycznia 2020 r. zostanie przesunięty o jeden dzień i odbędzie się w dniach 7 – 11 stycznia 2020 r.

Właściciele nieruchomości, których obejmuje zmiana odbioru odpadów komunalnych proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.