Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w związku ze Świętem Bożego Narodzenia harmonogram odbioru odpadów komunalnych ulega zmianie. Odbiory odpadów komunalnych, będą przesunięte w następujący sposób:

  • odbiór przypadający na 23 grudnia (poniedziałek) – odbędzie się bez zmian,

  • odbiór przypadający na 24 grudnia (wtorek) – odbędzie się 21 grudnia (sobota),

  • odbiór przypadający na 25 grudnia (środa) - odbędzie się 24 grudnia (wtorek),

  • odbiór przypadający na 26 grudnia (czwartek) - odbędzie się 28 grudnia (sobota),

  • odbiór przypadający na 27 grudnia (piątek) - odbędzie się bez zmian.

Właściciele nieruchomości, których obejmuje zmiana odbioru odpadów komunalnych proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.