Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że w dniu 13 września 2019 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o. o. przeprowadzi na terenie gminy Pasłęk zbiórkę odpadów budowlanych i rozbiórkowych, tj. takich które powstają podczas remontów, demontażu i prac modernizacyjnych, przeprowadzanych na posesjach zamieszkałych, tzn. w naszych mieszkaniach i domach.

Odbiór odpadów jest realizowany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wywozu i utylizacji. Odpady te powinny znajdować się w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, które właściciel nieruchomości organizuje we własnym zakresie. Przedmiotowe odpady przekazując do odbioru należy posegregować przynajmniej na podane poniżej dwie kategorie:

  • gruz betonowy, ceglany, odpadowy materiał ceramiczny i elementów wyposażenia np. dachówka, płytki elewacyjne i łazienkowe, umywalka, muszla sedesowa,

  • zmieszane odpady z budowy i remontów np. płyty kartonowo-gipsowe, styropian, panele, zużyte artykuły malarskie, materiały izolacyjne, rury PCV, wykładziny PCV, tapety, okleina, worki po cemencie (zdemontowane drzwi i okna prosimy przekazywać jako odpady wielkogabarytowe).

Właściciele nieruchomości chcący przekazać podane wyżej odpady powinni zgłosić fakt ich posiadania pod nr tel. (55) 248-20-01 wew. 73 lub osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 10A w Pasłęku do godz. 15:00 dnia 12.09.2019 r., celem odbioru tych odpadów przez firmę PUK Sp. z o. o.