Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że w dniu 6 września 2019 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o. o. przeprowadzi na terenie miasta Pasłęk zbiórkę odpadów budowlanych i rozbiórkowych, tj. takich które powstają podczas remontów, demontażu i prac modernizacyjnych, przeprowadzanych na posesjach zamieszkałych, tzn. w naszych mieszkaniach i domach.

Odbiór odpadów jest realizowany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wywozu i utylizacji. Odpady te powinny znajdować się w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, które właściciel nieruchomości organizuje we własnym zakresie. Przedmiotowe odpady przekazując do odbioru należy posegregować przynajmniej na podane poniżej dwie kategorie:

  • gruz betonowy, ceglany, odpadowy materiał ceramiczny i elementów wyposażenia np. dachówka, płytki elewacyjne i łazienkowe, umywalka, muszla sedesowa,

  • zmieszane odpady z budowy i remontów np. płyty kartonowo-gipsowe, styropian, okna, panele, zużyte artykuły malarskie, materiały izolacyjne, rury PCV, wykładziny PCV, tapety, okleina, worki po cemencie.

Właściciele nieruchomości chcący przekazać podane wyżej odpady powinni zgłosić fakt ich posiadania pod nr tel. (55) 248-20-01 wew. 73 lub osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 10A w Pasłęku do godz. 15:00 dnia 05.09.2019 r., celem odbioru tych odpadów przez firmę PUK Sp. z o. o.