Urząd Miejski informuje, iż w związku ze Świętem Bożego Ciała i wolnym dnia 20 czerwca 2019 r. (czwartek) odbiór odpadów, który zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przypada na 20 czerwca zostanie przesunięty na 22 czerwca 2019 r. (sobota).

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram dostępny jest na stronie www.bip.paslek.pl. w zakładce "odpady komunalne"