Urząd Miejski informuje, iż w związku z wolnym 1 listopada 2018 r. (Wszystkich Świętych) harmonogram odbioru odpadów komunalnych ulega zmianie. Odbiory odpadów będą przesunięte w następujący sposób:

  • 2 listopada br. (piątek) odbędzie się zastępczy odbiór za 1 listopada br. (czwartek)

  • 3 listopada br. (sobota) odbędzie się zastępczy odbiór za 2 listopada br. (piątek)

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, www.bip.paslek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 10A w Pasłęku.