Urząd Miejski informuje, iż w tym roku został zakupiony kolejny kontener 16 m3 przeznaczony do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych takich jak: gruz betonowy, gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia (np. umywalka, muszla). Kontener został usytuowany w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Stacji Przeładunkowej w Robitach.

Przypominamy, iż mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo - budowlanych w Państwa mieszkaniach i domach, poza zbiórką objazdową odpadów organizowaną dwa razy w roku w terminach ujętych w harmonogramie mogą dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach w godzinach jej otwarcia. Powyższe odpady są tam przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk w ilości do 3 ton rocznie z jednej nieruchomości.

Przekazując odpady prosimy o ich segregację według poniższych kategorii:

  • odpady gruzu - gruz betonowy, gruz ceglany, odpadowy materiał ceramiczny, elementy wyposażenia (np. umywalka, muszla),

  • zmieszane odpady budowlane i remontowe - tapeta, okleina, szkło okienne, styropian budowlany, materiały izolacyjne, opakowani po farbach, silikonach, worki po cemencie.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach

czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30

Prosimy o nie składowanie powyższych odpadów w lokalnych punktach selektywnej zbiórki. Firma świadcząca usługę odbioru odpadów nie ma obowiązku ich odebrania poza terminem nieobjętym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.