Urząd Miejski informuje, iż w związku ze Świętem Bożego Ciała i wolnym dnia 31 maja 2018 r. (czwartek) odbiór odpadów, który zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przypada 31 maja zostanie przesunięty o jeden dzień i odbędzie się 1 czerwca 2018r. (piątek). Natomiast odbiór odpadów przypadający na 1 czerwca (piątek) odbędzie się 2 czerwca 2018 r. (sobota).

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, oraz www.bip.paslek.pl.