Drodzy Mieszkańcy, w celu przypomnienia w jaki sposób należy segregować odpady przedstawiamy załączona poniżej ulotkę informacyjną dotyczącą zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią i prosimy o przestrzeganie zasad w niej zawartych.

Pamiętajmy!

Segregując odpady chronimy zasoby naturalne - zastosowanie surowców wtórnych zmniejsza zużycie surowców pierwotnych. Większość odpadów opakowaniowych ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali to cenne źródło surowców wtórnych, które właściwie posegregowane, mogą być wykorzystane do wytworzenia nowych produktów.

Umieszczony plik z ulotka informacyjną w formacie PDF.