Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 11 maja 2018 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. przeprowadzi zbiórkę odpadów budowlanych i rozbiórkowych tj. pochodzących z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych.

W podanym wyżej terminie nastąpi odbiór przedmiotowych odpadów z terenu miasta Pasłęk (całe miasto).

Odbiór odpadów jest realizowany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wywozu i utylizacji.

UWAGA!

Odpady budowlane i rozbiórkowe, także podlegają segregacji. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wysegregowanie w/w odpadów w następujący sposób:

  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (np. muszla, umywalka)
  • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (tj. tapeta, okleina, papa w małych ilościach, drewno, szkło okienne, styropian budowlany, materiały izolacyjne, opakowania np. po farbach czy silikonach, worki po cemencie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być umieszczone w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, które właściciel nieruchomości organizuje we własnym zakresie. Właściciele nieruchomości chcący pozbyć się podanych wyżej odpadów powinni zgłosić fakt ich posiadania telefonicznie pod numerem (55) 248-20-01 wew. 73 lub osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 10A w Pasłęku do godziny 15:00 dnia 9 maja 2018 r., celem odbioru odpadów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku.