Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Pasłęka serdecznie zaprasza na "VI Pasłęcki Festyn Ekologiczny", który odbędzie się 12 maja 2018 roku na Stadionie Miejskim w Pasłęku przy ul. Kraszewskiego 2, w godzinach od 10:00 do 14:00.

W trakcie festynu prowadzone będą konkursy dla dzieci i dorosłych. Tradycyjnie odbędzie się konkurs polegający na wymianie odpadów na nagrody pn. „Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska”. W ramach konkursu, w zamian za przyniesione selektywne odpady komunalne (np. zużyte baterie, makulatura, puszki aluminiowe, opakowania szklane, nakrętki z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) można będzie otrzymać nagrodę w postaci drzewka, krzewu, kwiatów, ziół, bylin. Nowością w tym roku będą nagrody w postaci drzewek i krzewów owocowych.

W części artystycznej festynu zaprezentują się dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku, Szkoły Podstawowej w Rogajnach, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej oraz dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej „Pomost”. Temat przewodni tegorocznych występów to: ochrona środowiska, ochrona powietrza oraz prawidłowa segregacja odpadów i recykling.

Podczas tegorocznego festynu nie zabraknie atrakcji dla dorosłych mieszkańców naszego miasta i gminy, dla których przygotowano konkurs pn. „EKO-wiedza”. Podczas tego konkursu chętni pełnoletni mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk odpowiedzą na pytania dotyczące zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz pytania z zakresu ochrony powietrza, niskiej emisji i postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Do wygrania będą bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci nowego sprzętu AGD: lodówko - zamrażarka, ekspres do kawy i blender.

Zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci - warsztaty dotyczące ponownego wykorzystania odpadów, które poprowadzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku, a także konkursy pn. "Zrób coś z odpadów" i "Posegreguj odpady". Za udział w konkursach dzieci otrzymają nagrody w postaci eko-gadżetów.

Na najmłodszych będą czekały również inne niespodzianki takie jak:
- spektakl ekologiczny pt. "Baron Smog" w wykonaniu krakowskich aktorów, dotyczący ochrony powietrza i walki z niską emisją,
- żywe maskotki, które w trakcie festynu będą obdarowywać dzieci balonikami,
- animatorki zabaw, które zapewnią malowanie twarzy, skręcanie baloników oraz pokaz wielkich baniek mydlanych,
- strefa zabaw,
- stoiska z watą cukrową i lodami.

Organizatorami festynu są: Urząd Miejski w Pasłęku i Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku.

Festyn współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Partnerami tegorocznego Festynu są firmy: CEZ ESCO oraz VEOLIA Północ, które zapraszają Państwa do odwiedzenia swoich stoisk podczas festynu.

VEOLIA Północ to firma, której głównym obszarem działalności jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. Zainteresowanych tematem podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej gorąco zachęcamy do odwiedzenia stoiska. 

W dniu festynu VEOLIA zaprasza na Dzień Otwarty w Ciepłowni w Pasłęku. Zaplanowano przejazdy busem ze stadionu przy ul. Kraszewskiego do Ciepłowni przy ul. Ogrodowej w Pasłęku o godz. 11:00 i 12:00. Ponadto na dzieci czekają takie atrakcje jak: "Góra Kilimandżaro", "Zamek Dżungla" oraz malowanie Eko toreb i konkursy ekologiczne.

CEZ ESCO natomiast to firma, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią ektryczną i cieplną. CEZ ESCO oferuje kompleksowe rozwiązania dla klientów, którzy chcą efektywnie i oszczędnie gospodarować i zarządzać zużyciem energii. Zachęcamy do odwiedzenia stoiska, na którym na odwiedzających czeka wiele atrakcji i niespodzianek.

Zapraszamy na stoisko firmy CEZ ESCO Polska, gdzie najmłodsi i ci trochę starsi uczestnicy pikniku będą mogli na własne oczy sprawdzić, jak można wykorzystać odnawialne źródła energii do zabawy i nie tylko. Dzieci będą mogły zbudować własne zabawki zasilane energią słoneczną i sprawdzić, jak działa pompa ciepła. Na wszystkich odwiedzających czekają animatorzy, którzy odpowiedzą na pytania związane z energią odnawialną.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zbierania odpadów, które będzie można wymienić na atrakcyjne nagrody.

 

Poniżej Zarządzenie i Regulamin konkursów.

ZARZĄDZENIE NR 64/18
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie organizacji „VI Pasłęckiego Festynu Ekologicznego” i ogłoszenia konkursów pn. „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska” oraz „EKO wiedza” organizowanych w ramach tego Festynu oraz ustalenia regulaminów Festynu i konkursów, o których mowa wyżej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Postanawia się zorganizować w dniu 12 maja 2018 r. przedsięwzięcie ekologiczno-edukacyjne pn. „VI Pasłęcki Festyn Ekologiczny”, zwany dalej także „Festynem Ekologicznym” lub „Festynem”, którego celem jest podniesienie wiedzy mieszkańców gminy Pasłęk w zakresie segregacji odpadów komunalnych, postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz ochrony powietrza.

2. Ogłasza się konkursy edukacyjne z nagrodami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ochrony powietrza oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, pn.:
1) „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska”,
2) „EKO wiedza”,
które zostaną przeprowadzone w ramach Festynu, o którym mowa w ust. 1 pn. „VI Pasłęcki Festyn Ekologiczny”, w dniu 12 maja 2018 r., w godzinach 10:00 – 14:00, na Stadionie Miejskim w Pasłęku.

3. Ustala się:
- regulamin „VI Pasłęckiego Festynu Ekologicznego”,
- regulamin Konkursu „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska”,
- regulamin Konkursu „EKO wiedza”,
w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Traci moc zarządzenie Nr 30/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów pn.: „Segregowanie to pozytywne działanie” oraz „Wiem więc segreguję” organizowanych w ramach Festynu Ekologicznego pn. „V Pasłęcki Dzień Recyklingu” i ustalenia regulaminów tych konkursów.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik do zarządzenia Nr 64/18
Burmistrza Pasłęka z dnia 27 kwietnia 2018 r.

R E G U L AM I N

Festynu pn. „VI Pasłęcki Festyn Ekologiczny” oraz regulaminy konkursów organizowanych w ramach tego Festynu, tj.:
1. Konkursu pn. „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska”,
2. Konkursu pn. „EKO wiedza”


Część I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Organizatorem Festynu pn. „VI Pasłęcki Festyn Ekologiczny”, zwanego dalej także „Festynem Ekologicznym” lub „Festynem”, który odbędzie się w dniu 12 maja
2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na Stadionie Miejskim w Pasłęku i organizowanych w ramach tego Festynu konkursów:
1) Konkursu pn. „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska”,
2) Konkursu pn. „EKO wiedza”,
jest Urząd Miejski w Pasłęku oraz Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o . w Elblągu.

2. Do zadań organizatora należy:
1) organizacja oraz obsługa techniczna Festynu i konkursów, o których mowa w ust. 1;
2) odbiór oraz prowadzenie ewidencji odpadów zebranych w trakcie Festynu;
3) fundowanie upominków i nagród, o których mowa w regulaminach konkursów,
4) prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Festynu i organizowanych w ramach tego Festynu konkursów.

3. Adresy organizatorów Festynu Ekologicznego i konkursów, o których mowa w ust. 1:
1) Urząd Miejski w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk,
tel. (55) 248-22-01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg.
tel. (55) 236-12-25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

4. Bieżące informacje o Festynie i konkursach publikowane są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Pasłęku (www.paslek.pl) i Zakładu Utylizacji
Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu (www.zuoelblag.pl), oraz w lokalnych mediach.


Część II. Regulamin Konkursu pn. „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska”

§ 2.

1. W ramach „VI Pasłęckiego Festynu Ekologicznego” przeprowadzony zostanie konkurs pn. „Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska”, którego celem jest
edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk poprzez propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Konkurs będzie prowadzony na terenie
Stadionu Miejskiego w Pasłęku w dniu 12 maja 2018 roku w godzinach 10:00 – 14:00.

2. Przedmiotem Konkursu jest zbiórka niżej wymienionych rodzajów odpadów komunalnych:
1) zużyte baterie,
2) makulatura,
3) puszki aluminiowe,
4) opakowania z tworzyw sztucznych,
5) nakrętki z tworzyw sztucznych,
6) opakowania szklane,
7) opakowania po płynnej żywności i napojach,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
w zamian za nagrody i upominki, przyznawane na zasadach, o których mowa w § 3.

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

4. W ramach konkursu można uczestniczyć w zbiórce jednego lub kilku rodzajów odpadów, o których mowa w ust. 2.

5. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk, którzy dostarczą wysegregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 do
miejsca organizacji Festynu, tj. na Stadion Miejski w Pasłęku w dniu 12 maja 2018 roku w godzinach trwania Festynu.

§ 3.

1. Wysegregowane przez mieszkańca Miasta i Gminy Pasłęk odpady komunalne i dostarczone do miejsca organizacji Festynu będą odebrane i wymienione na
nagrody wg następującej zasady opartej o liczbę uzyskanych punktów za dostarczone odpady:
1) 5 szt. zużytych baterii – 1 punkt,
2) 2 kg makulatury – 1 punkt,
3) 5 szt. puszek aluminiowych – 1 punkt,
4) 5 szt. opakowań z tworzyw sztucznych– 1 punkt,
5) 30 szt. nakrętek z tworzyw sztucznych – 1 punkt,
6) 5 szt. opakowań szklanych – 1 punkt,
7) 5 szt. opakowań wielomateriałowych po płynnej żywności i napojach – 1 punkt,
8) sprzęt elektroniczny i elektryczny:
a) wielkogabarytowy, np. telewizor, komputer stacjonarny, pralka, lodówka, mikrofalówka – za 1 szt. – 20 punktów,
b) o mniejszych gabarytach, np. monitor, tablet, telefon, suszarka do włosów, prostownica do włosów – za 1 szt. – 10 punktów.

2. Uzyskane punkty, o których mowa w ust. 1 uprawniają do:
1) za każde 30 punktów – jeden krzew lub drzewko w doniczce;
2) za każde 20 punktów – roślina ozdobna w pojemniku, tj. np. petunia, pelargonia;
3) za każde 15 punktów - sadzonka kwiatów, ziół itp.;
4) za zebrane punkty w liczbie poniżej 15 przysługują drobne nagrody rzeczowe – liczbę punktów i rodzaj nagrody określa organizator w czasie trwania
festynu.

3. Punkty przyznane za odpady dostarczone w dniu Festynu, o których mowa w ust. 1 można wymieniać na nagrody wyłącznie w trakcie trwania Festynu w dniu
12 maja 2018 r.; po zakończeniu Festynu punkty tracą swoją ważność.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktacji, o której mowa w ust. 2, w celu osiągnięcia założonych celów Festynu.

5. Liczba nagród dla jednej osoby może być ograniczona przez organizatora Konkursu do 10 sztuk.

6. Organizator w trakcie trwania Festynu na bieżąco prowadzi wymianę dostarczonych, wyselekcjonowanych odpadów komunalnych na nagrody, aż do wyczerpania
puli nagród lub przyznanych za odpady punktów, z zastosowaniem zasad o których mowa w ust. 1-5.


Część III. Regulamin Konkursu pn. „EKO wiedza”

§ 4.

1. W ramach Festynu pn. „VI Pasłęcki Festyn Ekologiczny” odbędzie się konkurs wiedzy o zasadach segregacji odpadów komunalnych, zasadach ochrony
powietrza oraz zasadach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, pn. „EKO wiedza”. Konkurs zostanie przeprowadzony w miejscu organizacji w/w Festynu w
dniu 12 maja 2018 roku, na Stadionie Miejskim w Pasłęku, ok. godziny 11:45.

2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk biorący udział w Festynie, którzy w dniu konkursu mają ukończone 18 lat i
są zameldowani na pobyt stały na terenie gminy Pasłęk, co ustala Organizator na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. W przypadku braku w dokumencie
tożsamości adresu zameldowania na pobyt stały, uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia i podpisania oświadczenia potwierdzającego, że jest
mieszkańcem Gminy Pasłęk zameldowanym na pobyt stały na terenie Gminy Pasłęk, na formularzu przygotowanym przez organizatora konkursu.
3. Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk, o których mowa w ust. 2 chętni do udziału w konkursie wylosują do godz. 11:30 w trakcie Festynu numery
identyfikacyjne. Spośród osób, które pobrały numery identyfikacyjne zostaną następnie wylosowane 4 osoby do udziału w konkursie wiedzy, które zostaną
dopuszczone do konkursu po dopełnieniu formalności, o których mowa w ust. 2.

4. Każda z osób uczestniczących w konkursie odpowie na 5 pytań dotyczących wiedzy o zasadach segregacji odpadów komunalnych, zasadach ochrony powietrza
oraz zasadach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, które wylosuje z przygotowanej przez Organizatora Festynu listy pytań.

5. Odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 są punktowane przez Komisję Konkursową w następujący sposób:
1) za odpowiedź pełną – 1 punkt,
2) za odpowiedź niepełną - 0,5 punktu,
3) za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi - 0 punktów.

6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników konkursu nastąpi „ dogrywka” w formie pytań dodatkowych.

7. Osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów otrzymają cenne nagrody:

1) za zajęcie I miejsca - nowa lodówko - zamrażarka,
2) za zajęcie II miejsca – nowy ekspres do kawy,
3) za zajęcie III miejsca – nowy blender,
4) za zajęcie IV miejsca - nagrodę pocieszenia.

8. Nagrody będą wręczone laureatom konkursu przez organizatora w miejscu organizacji konkursu w trakcie Festynu, za obowiązkowym pokwitowaniem odbioru,
podpisanym czytelnie imieniem i nazwiskiem przez odbierającego nagrodę.


Część IV. Postanowienia organizacyjne

§ 5


1. Niniejszy regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem www.paslek.pl w zakładce: gospodarka odpadami.

2. Informację o Festynie Ekologicznym i organizowanych w ramach tego Festynu konkursach oraz zasadach tych konkursów, Organizator poda do publicznej wiadomości także w lokalnych mediach oraz w formie plakatów.