Urząd Miejski informuje, iż w związku ze świętami majowymi i wolnym w dniach 1 i 3 maja harmonogram odbioru odpadów komunalnych ulega zmianie. Odbiory odpadów będą przesunięte w następujący sposób:

  • 28 kwietnia br. (sobota), odbędzie się zastępczy odbiór za 30 kwietnia br. (poniedziałek),

  • 30 kwietnia br. (poniedziałek), odbędzie się zastępczy odbiór za 1 maja br. (wtorek),

  • 2 maja br. (środa) bez zmian,

  • 4 maja br. (piątek), odbędzie się zastępczy odbiór za 3 maja br. (czwartek),

  • 5 maja br. (sobota), odbędzie się zastępczy odbiór za 4 maja br. (piątek).

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, www.bip.paslek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 10A w Pasłęku.