Urząd Miejski informuje, iż w związku ze Świętami Wielkanocnymi i wolnym dnia 2 kwietnia (poniedziałek) odbiór odpadów, który zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przypada od 2 kwietnia do 6 kwietnia zostanie przesunięty o jeden dzień i będzie odbierany od wtorku 3 kwietnia 2018 r. do soboty 7 kwietnia 2018 r.

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, oraz www.bip.paslek.pl.