Szanowni Mieszkańcy

Urząd Miejski w Pasłęku informuję, iż od 01.10.2017 r. rozpoczyna się odbiór odpadu z popiołu.

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych odbiór popiołu odbywać się będzie raz w tygodniu w każdy piątek.

Popiół należy umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych usytuowanych na terenie miasta w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Odbiór w/w odpadu odbywać się będzie do 30.04.2018 r.