Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 02 września 2017 r. (sobota) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. przeprowadzi zbiórkę odpadów budowlanych i rozbiórkowych tj. takich, które powstają podczas remontów, demontażu i prac modernizacyjnych przeprowadzanych na posesjach zamieszkałych tzn. w naszych mieszkaniach i domach.

W podanym wyżej terminie nastąpi odbiór przedmiotowych odpadów z terenu miasta Pasłęk (całe miasto).
Odbiór odpadów jest realizowany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wywozu i utylizacji.


Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być umieszczone w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, które właściciel nieruchomości organizuje we własnym zakresie. Właściciele nieruchomości chcący pozbyć się podanych wyżej odpadów powinni zgłosić fakt ich posiadania telefonicznie pod numerem 55 248 20 01 wew. 73 lub osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 10A w Pasłęku do godziny 15:00 dnia 31.08.2017 r., celem odbioru odpadów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku.