Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych odbiór odpadów z nieruchomości, których odbiór przypada we wtorek WNMP tj. 15.08.2017 r. odbędzie się w środę 16.08.2017 r.
Również odbiór odpadów segregowanych przypadający w
e wtorek 15.08.2017 r. odbędzie się środę 16.08.2017 r.

Właścicieli nieruchomości, których odbiór odpadów przypada wewtorek 15.08.2017 r. prosimy o wystawienie pojemników w dniu zastępczego odbioru odpadów tj. 16.08.2017 r. celem sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.
Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, oraz www.bip.paslek.pl.