Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych odbiór odpadów z nieruchomości, których odbiór
przypada w czwartek (Boże Ciało) tj. 15.06.2017 r. odbędzie się w sobotę 17.06.2017 r.
Również odbiór odpadów segregowanych przypadający w czwartek 15.06.2017 r. odbędzie się w dniu 17.06.2017 r.
Właścicieli nieruchomości, których odbiór odpadów przypada w czwartek 15.06.2017 r. prosimy o wystawienie pojemników w dniu zastępczego odbioru odpadów tj. 17.06.2017 r. celem sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.
Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, oraz www.bip.paslek.pl.