Informujemy, iż w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców miasta i gminy Pasłęk, Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Robitach będzie dodatkowo czynna raz w miesiącu w sobotę. Harmonogram pracy na okres 3 miesięcy w wyznaczone soboty podano poniżej.
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Pasłęk mogą bezpłatnie dostarczyć do SPOK w Robitach odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ramach ponoszonej na rzecz gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Harmonogram pracy SPOK w Robitach w wyznaczone soboty:

Lp.

Miesiąc

Pracujące soboty w SPOK

Godziny pracy

1

kwiecień

08.04.2017 r.

8:00 - 13:00

2

maj

20.05.2017 r.

8:00 - 13:00

3

czerwiec

10.06.2017 r.

8:00 - 13:00

Facebook