Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych od 1 kwietnia wznowiony zostaje odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu miasta. Pojemniki zostaną rozstawione w punktach selektywnej zbiórki odpadów. Odpady biodegradowalne będą odbierane raz w tygodniu każdy poniedziałek.
Przypominamy również, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych od 1 maja 2017 r. zakończy się odbiór popiołu. Odbiór popiołu zostanie wznowiony od 1 października 2017 r.