Szanowni Mieszkańcy
Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że odbiór odpadów komunalnych przypadający zgodnie z obowiązującym harmonogramem w poniedziałek 26 grudnia 2016 r. ( drugi dzień świąt Bożego Narodzenia) odbędzie się w sobotę 24 grudnia 2016 r.

Właściciele nieruchomości, których obejmuje zmiana odbioru odpadów komunalnych proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.
Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie internetowej www.bip.paslek.pl, www.paslek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku ul. Westerplatte 10A.