Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że od dnia 01 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych . Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i wystawianie pojemników na odpady komunalne zmieszane, celem sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady t. j. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku.