Informujemy, iż od 1 października do 31 października 2016 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pasłęk będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku. Zaistniała sytuacja związana jest z wniesionym przez firmę KOMA Sp. z o. o. Sp. k. w Ełku odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pasłęk.

Poniżej harmonogramy odbioru odpadów na miesiąc październik 2016 r.