Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) Rada Miejska w Pasł...

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) informujemy, że uchwałą R...

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. Poz. 2010 z późn. zm.) wprowadziła szereg istotnych zmian, mających bardzo duży...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w związku z wolnym przypadającym 1 i 6 stycznia 2020 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych ulega zmianie. Odbiory odpadów będą przesun...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w związku ze Świętem Bożego Narodzenia harmonogram odbioru odpadów komunalnych ulega zmianie. Odbiory odpadów komunalnych, będą przesuni...