Poniżej znajdą Państwo pełną treść projektów zakwalifikowanych do konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Pasłęk na 2017 rok przez ...

Poniżej znajdą Państwo obwieszczenie Burmistrza Pasłęka z dnia 12 września 2016r. dotyczące konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Plik w formacie PDF. Obwiesz...

BURMISTRZ PASŁĘKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PASŁĘK DO SKŁADANIA PROJEKTÓW TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: od 01.08.2016r. do 09.09.2016r. W dniu 22 kwietnia 2016 r...

W dniu 8 maja 2015 r. Rada Miejska w Pasłęku podjęła uchwałę Nr III/32/15 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Pasłęk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego ...

Pełna treść projektów zakwalifikowanych do konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako częśći budżetu gminy Pasłęk na 2016 rok przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego:...