INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

z mieszkańcami Miasta i Gminy Pasłęk

w sprawie Budżetu Obywatelskiego

jako części budżetu gminy Pasłęk na 2019 rok

W dniu 23 marca 2018r. Rada Miejska w Pasłęku podjęła uchwałę Nr II/15/18 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Pasłęk konsultacji z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2019. Na Budżet Obywatelski na 2019r. zostały przeznaczone środki z budżetu gminy w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka – 252 000,00 zł,na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk – 148 000,00 zł.

 

Szczegóły w załączniku: