BURMISTRZ PASŁĘKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PASŁĘK DO SKŁADANIA PROJEKTÓW

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: od 01.08.2016r. do 09.09.2016r.

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Pasłęku, na wniosek Burmistrza Pasłęka, zdecydowała o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok oraz określiła sposób zgłaszania projektów do tego budżetu i zasady wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, poprzez konsultacje społeczne.
Budżet Obywatelski na 2017 rok stanowi kwota 200.000,00 zł, a zgłaszany do realizacji pojedynczy projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł i przedsięwzięcie musi należeć do zadań własnych gminy Pasłęk.
Na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka przeznacza się kwotę 125.400,00 zł.
Na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk przeznacza się kwotę 74.600,00 zł.
Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk (pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
Zgłaszane projekty mogą obejmować cały teren miasta i gminy Pasłęk, część gminy, poszczególne miejscowości, sołectwa, miasto Pasłęk, osiedla, ulice, itp.
Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać od dnia 01.08.2016r. do 09.09.2016r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (sekretariat) w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Pasłęku pod adresem: http://paslek-um.bip-wm.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.
W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego osoby zgłaszające zadanie powinny złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o autorach poszczególnych projektów.
Powołana przez władze gminy Pasłęk Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego do dnia 23.09.2016r. dokona weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym oraz możliwości ich realizacji, w tym możliwości pokrycia kosztów, których realizacja projektu będzie generowała w latach przyszłych.
Spośród  zgłoszonych projektów spełniających ustalone przez Radę Miejską wymagania, mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk w drodze konsultacji społecznych, poprzez głosowanie, przy pomocy kart do głosowania, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku – w sprawie tej będą opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.
Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego gminy Pasłęk na 2017 rok znajdują się na stronie internetowej: http://paslek-um.bip-wm.pl, zakładka: Budżet Obywatelski.
Dodatkowych informacji udzielają:
Pani Bożena Adamczyk (Skarbnik) tel. 55 248 20 01 wewn. 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani Eliza Hoszwa (Referent) tel. 55 248 20 01 wewn. 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budżet Obywatelski zrealizujemy zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk oraz pasłęckie organizacje społeczne do składania propozycji projektów-zadań  do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
                                                                             Burmistrz Pasłęka
                                                                        dr Wiesław Śniecikowski