Poniżej znajdą Państwo pełną treść projektów zakwalifikowanych do konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Pasłęk na 2018 rok przez ...

Poniżej znajdą Państwo obwieszczenie Burmistrza Pasłęka z dnia 14 września 2017r. dotyczące konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Plik w formaci...

BURMISTRZ PASŁĘKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PASŁĘK DO SKŁADANIA PROJEKTÓW   TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: od 31.07.2017r. do 08.09.2017r.   W dniu...

Poniżej znajdą Państwo formularz do zgłaszania propozycji projektów do zrealizowania na terenie Miasta i Gminy Pasłęk w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Pa...

Poniżej znajdą Państwo Uchwałę Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Pasłęk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywa...