policja strazpozarrna strazmi
  poradnik  
Od połowy września 2016 roku mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mogą przekazywać Policji informacje o miejsca...

Urząd Miejski w Pasłęku zwraca się z apelem do mieszkańców  o przestrzeganie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2...

Straż Miejska w Pasłęku przypomina, iż każdy  właściciel nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 ...

Urząd Miejski w Pasłęku wychodzi z inicjatywą, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i obowiązków wynikających z posiadania psa lub kota. Zakupio...

W dniu 25 lutego br. w sali kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się szkolenie w ramach „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”. Tematem szko...